Алтай суманд сургалтад сумын эрүүл мэндийн төвийн эмч, мэргэжилтнүүд хамрагдав

Алтай суманд 2023 оны 3 дугаар сарын 27-28-нд болсон сургалтад сумын эрүүл мэндийн төвийн эмч, мэргэжилтнүүд, Алтай сум дахь Цэргийн ангийн эмч нар, ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, ажилтнууд, сурагчид, малчдын төлөөлөл хамрагдав.

Дэлгэрэнгүй

“АНДЫН ИЛЧ” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ УУРХАЙГ ШЭН ВЭН ДОНГ, ЖАН ЧУАН НАРЫН ХЯТАД ИРГЭД РЭКЕТҮҮДИЙН ТУСЛАМЖТАЙГААР ЗЭВСЭГЛЭН ДЭЭРЭМДЖЭЭ!

“АНДЫН ИЛЧ” ХХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ УУРХАЙГ ШЭН ВЭН ДОНГ, ЖАН ЧУАН НАРЫН ХЯТАД ИРГЭД РЭКЕТҮҮДИЙН ТУСЛАМЖТАЙГААР ЗЭВСЭГЛЭН ДЭЭРЭМДЖЭЭ!

Дэлгэрэнгүй