Сайн дурын ажил

НҮБ-н Ерөнхий Ассамблей “Сайн дурын ажил”-г иргэд өөрийн хүсэлтээр, олон нийтийн ашиг тусын тулд /энэ нь нийгэм болон тухайн сарын ажилтанд хамаарах/, мөнгөн орлогыг тулгуур хүчин зүйл гэж үзэхгүй нийгэмд хүчин зүтгэх нэгэн хэлбэр. Сайн дурын ажлын үнэт зүйлс нь хүнлэг хандлага, хамтын ажиллагаа, эв нэгдэл гэж тодорхойлсон байдаг.