Сонсголгүй хүний эх хэл бол дохионы хэл.
Тогтвортой хөгжлийн зорилт - 4.а Чанартай боловсролыг дэмжих
Улс орон бүр өөр өөр дохионы хэл байдаг ба Монгол улс ч өөрийн гэсэн дохионы хэлтэй.
"Монгол дохионы хэлээр харилцах ач холбогдол"-той танилцаарай.
-Монгол дохионы хэлний нэг дохио хэрхэн бүтдэг вэ? -Монгол дохионы хэлний нэг дохио дараах "Таван бүрдүүлбэр"-ээс бүтдэг. Жишээ үг: БАЯРЛАЛАА
Сонсголгүй хүмүүсийн амьдралын хэв маяг, соёлтой танилцацгаая.
21 насандаа Академийн шагнал хүртсэн анхны сонсголгүй эмэгтэй жүжигчин Marlee Beth Matlin.