ТЭГШ ТУСГАЛ ТББ нь ФЛОМ байгууллагын Монгол Улс дахь Төлөөлөгчийн газрын нийгмийн салбарт олон жил ажилласан туршлагад тулгуурлан ажилтнуудын санаачилгаар 2019 онд байгуулагдсан нийгэмд үйлчилдэг, ашгийн төлөө бус ТББ юм. “Тэгш тусгал” ТББ нь Финланд Улсын Гадаад Хэргийн Яам болон Финляндын ФЛОМ байгууллагын санхүүжилтээр 2021-2024 онд “Монголын сонсголгүй иргэдийн хэлний адислыг бэхжүүлэх” төсөл мөн Архангай аймагт “Иргэний нийгмийг бэрхжүүлснээр орон нутгийн иргэдийн оролцоог сайжруулах нь” төсөл, 2023- 2026 онд “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагуудын чадавхийг бэхжүүлэх замаар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг эрх мэдэлжүүлэх нь” төслүүдийг тус тус хэрэгжүүлж байна. Финланд Улсын Гадаад хэргийн яам, Финландын ФЛОМ байгууллагын санхүүжилтээр төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна.

line
icon

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Нийгэмд тэгш эрх, тэгш боломжийг эдэлж чадахгүй байгаа бүлгүүдийг эрх мэдэлжүүлж, олон талт түншлэлийг хөгжүүлсэн загвар төрийн бус байгууллага болно.

 

icon

ҮНЭТ ЗҮЙЛ

Тэгш эрх, тэгш боломжийг эдэлж чадахгүй байгаа хүмүүсийг нэгтгэх, дэмжлэг үзүүлнэ.
Олон нийтэд хүний эрх, тэгш эрхийг хамгаалах, ялгаварлан гадуурхалтын эсрэг мэдлэг
мэдээллийг түгээн, хүмүүнлэг хандлагыг төлөвшүүлнэ.

 

icon

АЛСЫН ХАРАА

Байгууллагын алсын хараа нь “Хүн бүр тэгш эрх, тэгш боломжоор хангагдсан хүмүүнлэг нийгэм, тогтвортой хөгжил бүхий Монгол Улсыг цогцлуулан хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулна.

Хамт олон