“МОНГОЛЫН СОНСГОЛГҮЙ ИРГЭДИЙН ХЭЛНИЙ АДИЛСЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ” ТӨСӨЛ

Жаргалант сумын Ажилсаг тав бүлгийн ахлагч Б. ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Чулуут сумын “Гэрэлт тусгал бүлгийн ахлагч Ц. БЯМБА-ОЧИР:

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн Нөхөрлөл бүлгийн ахлагч Б.ЖИЖЖАЛАМ